Jujutsu Kaisen Big Plush Series Plush Figure Yuji Itadori 20 cm